POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Diskusija (Okrugli sto) azilnih aktera i profesionalaca na lokalu u Lajkovcu

U Lajkovcu je 15.novembra 2013. godine održana diskusija (okrugli sto) u organizaciji Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) u okviru projekta „Unapređenje sistema azilantske zaštite u Srbiji" finansiranog od strane Evropske unije.

Diskusija je organizovana zbog sve većeg broja migranata u Bogovađi i nedovoljnih kapaciteta za njihov smeštaj u Centru za azil u Bogovađi.

Učešće u diskusiji su uzeli svi akteri sa lokalnog nivoa koji su uključeni u rad sa tražiocima azila između ostalog predstavnici policije (PS Lajkovca i PU Valjeva), Doma zdravlja u Lajkovcu, Osnovne škole u Lajkovcu, Centra za azil u Bogovađi, Centra za socijalni rad Lajkovac, lokalnih organizacija, mesne zajednice Bogovađa, kao i predstavnici roditelja dece koji zbog situacije u Bogovađi nisu išli u školu.

FOTOGRAFIJE SA OKRUGLOG STOLA MOZETE POGLEDATI NA: AZIL U SRBIJI

17.Javna debata Lajkovac

Teme o kojima se govorilo su sve veći broj migranata u Bogovađi i problem njihovog smeštaja usled nedovoljnog kapaciteta Centra za azil u Bogovađi. Takođe, razgovaralo se o tome koji su bezbedonosni i zdravstveni rizici ovog problema i koja su potencijalna rešenja za smeštaj tražilaca azila koji borave van Centra za azil.

Na okruglom stolu se takođe razgovaralo i o alternativama unapređenja azilantske zaštite u Srbiji i zaključeno je da je potrebno da se azilni postupak ubrza i učini efikasnijim u procesu utvrđivanja osnovanosti azilnog zahteva i pitanja ko zaslužuje azil, ko zloupotrebljava azilnu proceduru i ko ne ispunjava uslove da dobije azil.

Zaključci do koji su učesnici diskusije došli su adresirani Vladi Republike Srbije, sa zahtevom da Vlada što pre reši problem tražilaca azila u Bogovađi, jer rad ustanova i organizacija uključenih u azilni sistem u Bogovađi ne može da odgovori sve većoj koncentraciji ljudi koji dolaze u Bogovađu i borave van Centra za azil.

 

Vi ste ovde: