POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Sesilija Malmstrem: Traže nam da vratimo vize

IZVOR: Večernje novosti 03.02.2014.

Evropski komesar za unutrašnje poslove, Sesilija Malmstrem, o vraćanju viznog režima: NEKE DRŽAVE VEĆ POMINJU MOGUĆNOST SUSPENZIJE

Evropska komisija još nije dobila zvaničan zahtev neke od članica za suspenziju bezviznog režima koji bi mogao da bude primenjen i na Srbiju. Ali, neke države EU već su neformalno razgovarale o mogućnosti suspenzije.

To poručuje Sesilija Malmstrem, evropski komesar za unutrašnje poslove, koja predlaže našim vlastima niz poteza kako Srbija ne bi opet bila okružena „viznim bedemom":

- U našem poslednjem izveštaju preporučili smo Srbiji da razmotri preduzimanje određenih mera da bi smanjila „faktore podsticanja" neregularne migracije, kao što su povećanje ciljane pomoći manjinskim zajednicama, naročito Romima, ubrzanje razmene informacija i operativne saradnje sa zemljama članicama EU i susednim državama, istraga o pomagačima ilegalne imigracije, poboljšanje granične kontrole u skladu sa osnovnim pravima građana i sprovođenje kampanje informisanja putnika o njihovim pravima i obavezama.

Sesilija

Mogu li neke države EU, koje se žale na visok procenat lažnih azilanata sa zapadnog Balkana, same da utiču na smanjenje ove pojave - promenom zakonodavstva i ukidanjem povlastica koje im nude?

- Da, i zbog toga smo takođe utvrdili preporuke za države članice koje su najviše pogođene ovom pojavom, da smanje „faktore privlačenja" neregularne imigracije. Ove preporuke uključuju racionalizaciju procedure dobijanja azila, pojačavanje operativne saradnje sa zemljama zapadnog Balkana koje uživaju bezvizni režim i pomaganje informacijama kojima raspolažu.

Je li to dovoljna garancija da EU neće opet vratiti vize?

- Snažno sam posvećena održavanju procesa vizne liberalizacije, tako da građani zapadnog Balkana mogu da imaju koristi od ove istorijske prilike. Većina putnika sa tog područja poštuje uslove i obaveze. Ipak, bezvizni režim takođe traži odgovornost vlada i građana koji imaju ovu vrstu slobode. Moramo da sprečimo zloupotrebu bezviznog režima u bilo koje druge svrhe, osim predviđene, koja podrazumeva kratka putovanja u EU. Od ukidanja viznog režima, pojedine države članice EU su suočene s ozbiljnim povećanjem broja neosnovanih zahteva za azil koje su podneli državljani zemalja zapadnog Balkana izuzetih iz viznog režima. Zato je, da bi se očuvala ova pogodnost, od suštinskog značaja za zemlje koje imaju bezvizni režim, da ojačaju napore da bi se suprotstavile negativnom razvoju koji ugrožava inače uspešno dostignuće.

SADA JE OŠTRIJA PROCEDURA

Hoće li novi mehanizam zaoštriti procedure bezviznog putovanja?

- Države članice sada mogu da zatraže suspenziju bezviznog režima za građane trećih zemalja ukoliko se suoče s hitnom situacijom koju je izazvala zloupotreba bezviznog režima od strane državljana izuzetih iz ove obaveze. Ovaj mehanizam ne cilja bilo koju specifičnu zemlju ili region, već se podjednako odnosi na sve zemlje koje imaju ili će u budućnosti imati koristi od bezviznog putovanja u EU.

 

Vi ste ovde: