POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

FRONTEX: Najveći broj ljudi koji ilegalno ulazi u Evropu potiče iz Sirije

Novi izveštaj koji je objavila Evropska agencija za upravljenje operativnom saradnjom na spoljnim granicama (FRONTEX) ukazuje da najveći broj ljudi koji su uhvaćeni u ilegalnim prelasku granice u trećem kvartalu 2013. godine (periodu od jula do septembra 2013. godine) potiče iz Sirije. Prema ovom izveštaju, ukupno 13 963 Sirijca je podnelo zahtev za azil u istom periodu, što je skoro duplo više nego u periodu od aprila do jula 2013. godine. Više od dve trećine zahteva je podneto u Švedskoj, Nemačkoj i Bugarskoj.

Prema najnovijem izveštaju, ukupno je 42 618 migranata otkriveno u ilegalnom prelasku granice neke održava Evropske unije u periodu od jula do septembra 2013. godine, skoro duplo više u odnosu na isti period u 2012. godini. FRONTEX naglašava da je broj ljudi koji je do Evrope došao pomorskim putem veći nego za vreme najvećeg priliva izbeglica tokom Arapskog proleća 2011. godine.

Izveštaj FRONTEX-a takođe pokazuje da je u trećem kvartalu 2013. godine kopnena granica Bugarske sa Turskom postala jedna od pet najznačajnijih prelaza kojima migranti, većinom Sirijci i Avganistanci, ulaze u Evropu. Broj migranata koji je prešao bugarsko- tursku granicu porastao je za oko 600 % u odnosu na 2012. godinu. Ovo je najveće povećanje prelaska granice na nivou Evropske unije, a ujedno je praćeno i povećanjem broja zahteva za azil. Bugarska je prijavila više od 2 000 zahteva za azil u trećem kvartalu 2013. godine, što je dramatično povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Međutim, početkom marta 2014. godine UNHCR je izrazio zabrinutost zbog trenutno malog broja tražilaca azila u Bugarskoj koji su prešli preko tursko-bugarske granice. U poređenju sa krajem 2013. godine kada su hiljade migranata dolazili do Bugarske i tražili azil, u januaru i februaru 2014. godine je samo 250 migranata ušlo u Bugarsku. UNHCR je zabrinut zbog mera koje je Vlada Bugarske preuzela da bi ogrančila pristup svojoj teritoriji, među kojima su razmeštanje oko 1 500 policajaca na graničnu regiju i izgradnu oko 33 km ograde na granici sa Turskom.

Od početka sukoba 2011. godine, preko 2.4 miliona je pobeglo iz Sirije, do kojih polovinu čine žene i deca. Samo 3% izbeglica iz Sirije je stiglo do Evrope i zatražilo zaštitu.

Vi ste ovde: