POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

JAVNI KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME

CENTAR ZA ZAŠTITU I POMOĆ TRAŽIOCIMA AZILA/ASYLUM PROTECTION CENTER
11118 Beograd, Sime Igumanova 14

Objavljuje:
JAVNI KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA ODREĐENO VREME

I Pozicija: psiholog na projektu borbe protiv trgovine ljudima (u trajanju od 1 godine sa mogućnošću produženja ugovora), jedan izvršilac.

II Opis poslova:
- rad na prevenciji trgovine ljudima kroz pružanje adekvatnih informacija kategorijama lica koje su izložene povećanom riziku od trgovine ljudima, a prvenstveno tražiocima azila na teritoriji Republike Srbije, što uključuje i realizovanje redovnih poseta odgovarajućim ustanovama u Beogradu ili u unutrašnjosti Srbije.
- obavljanje administrativno-tehničkih poslova kao i drugih poslova u skladu sa potrebama aktivnosti na projektu

III Uslovi:
1. VII/I stepen stručne spreme, diplomirani psiholog;
2. Poznavanje problema trgovine ljudima na medjunarodnom i nacionalnom nivou;
3. Prethodno iskustvo u radu sa ranjivim kategorijama, poželjno iskustvo u radu sa strancima;
4. Dodatna edukacija u radu sa ranjivim kategorijama, posebno decom;
5. Poznavanje engleskog jezika;
6. Poznavanje rada na racunaru (MS Office korisnički nivo)
7. Sposobnost efikasnog rešavanja problema i sistematičnost, organizovanost i pedantnost u radu;
8. Odlična pisana i usmena komunikacija;
9. Sposobnost utvrđivanja prioriteta i uspešnog obavljanja više zadataka istovremeno.

IV Kandidati koji dostavljaju prijavu na konkurs, dostavljaju fotokopiju diplome, svoju biografiju sa fotografijom u boji, motivaciono pismo, preporuke o ranijem iskustvu na sličnim projektima i edukacijama i izvod iz matične knjige rođenih.

V Prijave sa traženom dokumentacijom dostavljaju se Centru za zaštitu i pomoč tražiocima azila, ulica Sime Igumanova 14, Beograd, sa naznakom : „Za konkurs" .

VI Rok za podnošenje prijave je 19. decembar 2010. godine.

VII Uz poštovanje svih prijava napominjemo da će biti kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Vi ste ovde: