POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Novi incident u Banji Koviljači

U nedelju uveče 12.02.2012.godine, oko 18 i 30 časova, izvršen je navodni napad grupe azilanata na građanina Banje Koviljače dok je isti pokušavao da pokrene sopstveno vozilo u blizini svoje kuće u Banji Koviljači. Nedugo zatim novinski list Blic i Politika su ovu vest prezentovali javnosti.

Prema raspoloživim podacima do kojih su službenici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila došli na licu mesta kao i po obavljenim razgovorima sa azilantima koji su navodno učestvovali u napadu, razgovorom sa upravom Centra za azil u Banji Koviljači i predstvanicima lokalne policije koji su izašli na teren i preduzeli istražne radnje, do sada nema jasnih dokaza koji bi zaista potkrepili izjavu napadnutog građanina Banje.

Do sada je poptuno nejasno zbog čega i kako su azilanti napali građanina Banje. Svedoci smo da se dešava potpuno suprotno, svedoci smo napada pojedinih izgrednika iz lokalne sredine na azilante i pokušaja iznuđivanja novca od njih. Poslednji takav napad na azilanta iz Somalije su pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila prijavili policiji u Banji Koviljači 01. februara 2012. godine.

Kada se ovo ima u vidu onda se prenošenjem događaja iz vizure samo jednog učesnika rizikuje prekomerno uznemiravanje javnosti i neobjektivan odnos prema celom događaju, a što sve zajedno doprinosi novim tenzijama, podsticanju predrasuda i nerazumevanja prema azilanatima kao grupi u Srbiji.

Čitava akcija izmeštanja azilanata koja je započeta u Banji Koviljači treba da dobije svoj epilog u dogovoru izmedju lokalnih vlasti i države ali je isto tako činjenica da sami azilanti u tome nemaju aktinu ulogu niti uopšte na to utiču, te nikako ne bi smeli da posluže kao plodna meta za širenje straha, predrasuda, nerazumevanja i netolerancije onda kada dogovori zastanu ili se nova rešenja pojave, a kada je u lokalnoj sredini više nego vidljivo prisustvo žandarmerije i policije, azilanata nema više od 200, kada se oni ne kreću često ulicama niti sede u restoranima i kafićima u centru Banje.

Vi ste ovde: