POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila obezbedio prvo priznavanje strane visokoškolske diplome za izbeglice

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je u julu ove godine uspeo da kroz pravno zastupanje obezbedi prvo priznavanje strane visokoškolske diplome za klijentkinju kojoj je odobren status izbeglice u Republici Srbiji, koja je time postala prva izbeglica koja je dobila priznavanje svoje strane fakultetske diplome, a kojoj je cilj da se sa istom kvalifikacijom zaposli u Srbiji.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je takođe zastupao ovu klijentkinju u postupku dobijanja lične radne dozvole u Republici Srbiji bez naknade, gde je konačno usvojena žalba za klijentkinju kojoj je prvobitno bila uskraćeno izdavanje lične radne dozvole bez naknade.

Dotična izbeglica sada ima i ličnu radnu dozvolu i zvanično priznanje njenih akademskih kvalifikacija, što joj omogućava da uspešno stupi na tržište rada u Republici Srbiji.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila zadovoljan je ishodom u ovom veoma važnom slučaju, jer se radi o prvom slučaju da je licu koje je dobilo azil priznata strana visokoškolska isprava u Republici Srbiji. Ova odluka predstavlja važan presedan za unapređenje života lica koja dobiju azil u Srbiji. Priznavanje stranih visokoškolskih isprava je suštinska komponenta za izbeglice i druga lica koja su dobila azil u njihovoj integraciji u srpsko društvo.

Vi ste ovde: Početna strana Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila obezbedio prvo priznavanje strane visokoškolske diplome za izbeglice