POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI: Bimbo Mihalj i opština Kanjiža diskriminisali tražioce azila

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije doneo je mišljenje u postupku povodom pritužbe Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila iz Beograda, da su Bimbo Mihalj, predsednik opštine Kanjiža i opština Kanjiža, diskriminisali tražioce azila u Republici Srbiji, izjavama koje je Bimbo Mihalj dao 12. avgusta 2015. godine u prostorijama opštine Kanjiža, povodom izbeglica koje borave na teritoriji Republike Srbije i opštine Kanjiža.

Mišljenje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je da su izneti stavovi uznemirujući i ponižavajući i da se njima vređa dostojanstvo izbeglica. Bimbu Mihalju i opštini Kanjiža data je preporuka da upute javno izvinjenje zbog izjava o izbeglicama, koje će objaviti na internet prezentaciji opštine Kanjiža, kao i da ubuduće ne daju, odnosno ne objavljuju izjave kojima se vređa dostojanstvo i podržavaju predrasude prema izbeglicama, te da svojim postupanjem doprinose smanjenju ksenofobije, rasizma i diskriminacije i povećanju tolerancije prema izbeglicama.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila podseća da je Bimbo Mihalj, predsednik opštine Kanjiža, dana 12. avgusta 2015. godine na konferenciji za štampu povodom izbeglica koje borave na teritoriji opštine Kanjiža, između ostalog izjavio: "Iz Preševa, Beograda i Subotice redovno stiže više autobusa, puni izbeglica koji dolaze u naš grad, koji su oskrnavili naša groblja, grobove, naše kapele, koji uništavaju javne površine, parkove, njive i voćnjake. Neka se pogleda šta su u poslednjih mesec dana uradili ovi stranci koji ne poseduju najosnovnije elemente opšte inteligencije i kulture. Međutim, novac izgleda da imaju i izgleda da je to suština. U pravu je svaki stanovnik Kanjiže, Martonoša i Horgoša koji sa strahom izlazi na ulicu, u pravu je kada je zabrinut zbog budućnosti svoje dece, ali i zbog početka školske godine koju čeka u strahu i zbog uništenja javnih površina, ulica. U ime lokalne samouprave Kanjiža apelujem na građane da budu spremni".

U postupku pokrenutom na osnovu pritužbe Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti utvrdio je da iznošenje ovakvog stava predstavlja akt diskriminacije, jer vređa dostojanstvo izbeglica, u odnosu na njih stvara ponižavajuće i uvredljivo okruženje i doprinosi širenju predrasuda, netrpeljivosti i netoleranciji. Posebnu odgovornost i težinu ima to što je ovakvu izjavu dao nosilac javne vlasti, čija je ustavna i zakonska dužnost da poštuje zabranu diskriminacije i ravnopravnosti svih građana i građanki. Zbog toga je dato mišljenje da su, u izjavama koje je Bimbo Mihalj, predsednik opštine Kanjiža, dao dana 12. avgusta 2015. godine na konferenciji za medije u prostorijama opštine Kanjiža, a koje su 13. avgusta 2015. godine objavljene na internet prezentaciji opštine Kanjiža, kao stav lokalne samouprave, izneti stavovi koji su uznemirujući i ponižavajući i kojima se vređa dostojanstvo izbeglica.

Bimbu Mihalju i opštini Kanjiža Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je preporuku da upute javno izvinjenje zbog izjava o izbeglicama, koje će se objaviti na internet prezentaciji opštine Kanjiža, kao i da ubuduće ne daju, odnosno ne objavljuju izjave kojima se vređa dostojanstvo i podržavaju predrasude prema izbeglicama, te da svojim postupanjem doprinose smanjenju ksenofobije, rasizma i diskriminacije i povećanju tolerancije prema izbeglicama.

Vi ste ovde: Početna strana POVERENIK ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI: Bimbo Mihalj i opština Kanjiža diskriminisali tražioce azila