POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti usvojila pritužbu APC/CZA protiv Vojvođanske banke a.d. Novi Sad

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje u postupku povodom pritužbe NVO „Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA" iz Beograda, da je Vojvođanska banka a.d. Novi Sad diskriminisala tražioce azila i izbegla lica u pružanju javnih usluga i dala je preporuku da banka ubuduće bez razlike pruži uslugu svim klijentima pod jednakim uslovima.

Pritužba protiv Vojvođanske banke a.d. Novi Sad je podneta s obzirom da je prilikom pružanja usluge transfera novca MoneyGram od tražilaca azila i drugih izbeglih lica banka tražila ispunjenje uslova koje inače ne traži od drugih stranih državljana, te je odbila da izvrši uslugu transfera novca ovim licima čime ih je stavila u nejednak položaj u odnosu na druge strane državljane.

apc

U okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansira EU Delegacija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA je preduzeo niz radnji kako bi evidentirao navedena kršenja ljudskih prava i diskriminacije tražilaca azila, prikupio dokaze i izjave oštećenih azilanata, te preduzeo pravne i druge radnje u cilju otklanjanja diskriminacije prema azilantima na osnovu njihovog posebno osetljivog položaja kao stranaca koji traže zaštitu od Republike Srbije jer beže od progona sopstvene zemlje porekla i državljanstva, što je sve rezultovalo podnošenjem pritužbe Poverenici za zaštitu ravnopravnosti.

Naime, "Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA" se u periodu od februara do novembra 2015. godine obratilo više izbeglih lica koja su boravila na teritoriji Beograda, a kojima je Vojvođanska banka a.d. Beograd odbila da pruži uslugu transfera novca MoneyGram, tako što je zahtevala da dostave potvrdu o prijavi boravka koju inače ne traži drugim stranim državljanima. U izjašnjavanju Vojvođanske banke a.d. Novi Sad navedeno je da banka za sve strance koji u Srbiji borave duže od 24 časa, zahteva na uvid potvrdu o prijavi boravka, kao i da su transakcije koje vrše migranti na osnovu Smernica za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma svrstane u kategoriju visoko rizičnih, iz kojih razloga banka na ove klijente i transakcije primenjuje pojačane mere poznavanja i praćenja.

Tokom postupka, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad nije osporila dokaze koji ukazuju na to da se u praksi ne zahtevaju od svih stranaca isti uslovi za izvršenje navedene transakcije. Takođe, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad nije pružila nijedan dokaz da je dodatni dokument koji je zahtevan od lica koje je izvršilo nameru da traži azil, garancija sigurnosti u smislu procene sumnjivih transakcija, niti da uskraćivanje pružanja usluge, u konkretnom slučaju predstavlja opravdanu povredu načela jednakih prava i obaveza.

Primenom pravila o preraspodeli tereta dokazivanja, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je uskraćivanjem pružanja usluge transfera novca MoneyGram u konkretnim slučajevima, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad prekršila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Zbog toga je Vojvođanskoj banci a.d. Novi Sad preporučeno da bez razlike pruži svim klijentima uslugu pod jednakim uslovima, a da se u slučaju sumnjivih transakcija rukovodi relevantnim činjenicama u svakom konkretnom slučaju bez negativnih generalizacija o pripadnicima određenih nacionalnosti, da obavesti sve zaposlene o sadržini mišljenja i preporuka Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u roku od 15 dana od dana mišljenja sa preporukom i da vodi računa da u okviru svojih redovnih poslova i aktivnosti ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

Vi ste ovde: Početna strana Poverenica za zaštitu ravnopravnosti usvojila pritužbu APC/CZA protiv Vojvođanske banke a.d. Novi Sad