POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Interkulturalna radionica sa tražiocima azila u Banji Koviljači

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansira Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom organizovao interkulturalnu radionicu u Centru za azil u Banji Koviljači kojom je tražiocima azila omogućeno da pored predstavljanja kulture iz koje dolaze, steknu uvid i u druge kulture, pre svega srpsku. Zbog toga je u drugom delu dana organizovana i šetnja parkom u Banji Koviljači gde su tražioci azila imali priliku da stupe u kontakt sa meštanima i razmenjuju iskustva sa njima. 

bkm3

Tražioci azila koji su učestvovali u radionici dolaze iz različitih zemalja, poput Sirije, Pakistana, Konga, Malija i Somalije. Pored njih, u radionici su učestvovali i studenti Fakulteta političkih nauka koji obavljaju stručnu praksu u Centru za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA).

Više slika sa radionice možete pogledati ovde.

Vi ste ovde: Početna strana Interkulturalna radionica sa tražiocima azila u Banji Koviljači