POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Radionice sa tražiocima azila u Krnjači

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u okviru projekta "Jačanje pravne i psihosocijalne zaštite tražilaca azila i izbeglica u Srbiji" koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije organizovao tokom prethodnog perioda grupna interkulturalna savetovanja tražilaca azila smeštenih u Centru za azil u Krnjači.

Tokom jedne od radionica učesnici su predstavljali svoje životne mape, navodeći životne prekretnice - pre svega, vezane za bitna porodična dešavanja, rat, gubitke bliskih osoba.

krv1m

Više fotografija sa radionice pogledajte ovde.

APC/CZA u okviru projekta organizuje individualna i grupna psihološka savetovanja, kao i radionice interkulturalnog savetovanja u Centru za azil u Krnjači i u prihvatnim centrima u Šidu, Adaševcima i Preševu.

Vi ste ovde: Početna strana Radionice sa tražiocima azila u Krnjači