POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Psihološka pomoć u Adaševcima i Šidu

Nakon zatvaranja granica sa Hrvatskom u Srbiji je u pograničnim prihvatnim centrima ostao veliki broj ljudi iz Sirije, Iraka, Avganistana, Pakistana, Maroka i Alžira koji je morao da se suoči sa činjenicom da ne mogu da nastave dalje ka svojim destinacijama. Danas je taj broj daleko manji, ali osećaj osujećenosti je isti, a novi problemi koji se samo nižu povećavaju njihovu zabrinutost i pritisak da nešto mora da se uradi po tom pitanju.

psh pomoc

Ljudima smeštenim u prihvatnim centrima u Adaševcima i Šidu svakodnevnu psihološku podršku pruža APC/CZA tim uz pomoć Ambasade Kraljevine Holadnije koji je prolazio sa korisnicima kroz najteže trenutke i tugovanja, pomagao im da prihvate promene sa kojima su se suočavali i podsticao ih da ih prevaziđu i modifikuju svoje planove za budućnost. Pored redovnih psiholoških savetovanja, organizuju se i radionice učenja srpskog jezika i kulturološke radionice kroz koje se migranti upoznaju sa srpskom kulturom i običajima, upoređuju srpske običaje sa običajima zemalja iz kojih dolaze zahvaljujući čemu makar delimično mogu da se osete kao deo sredine u kojoj se trenutno nalaze.

Više fotografija sa aktivnosti možete da pogledate ovde.

Vi ste ovde: Početna strana Psihološka pomoć u Adaševcima i Šidu