POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Azilni kutak u Manastiru Bogovađa 01.09.2016.

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije organizovao Azilni kutak u Manastiru Bogovađa. Azilni kutak kao koncept koji godinama razvija APC/CZA mesto je susreta lokalne i azilne populacije, razumevanja i uvažavanja različistosti i uspostavljanja interkulturalnog dijaloga.

Za grupu tražilaca azila poreklom iz Avganistana, tim APC/CZA je organizovao posetu i asistirao u prevodu prilikom predstavljanja istorije manastira, današnjeg života u manastiru, simbolike ikona u pravoslavnoj crkvi kao i sveća.

06

Iako dolaze iz različite kulture, umereni u svojoj veri, pokazali su radoznalost prema drugačijem i izveli zaključak kako su vrednosti svake vere slične i da one treba da nas spajaju a ne da interpretacija različitih vera vodi ratu i smrti velikog broja ljudi.

Na samom kraju susreta, mladi Avganistanci i tim APC/CZA su zapalili cveće, moleći se za mir svojih dragih. Ovo je bio prvi korak ka rušenju barijera i predrasuda prema kulturološkoj i verskoj različitosti.

08

VIŠE FOTOGRAFIJA POGLEDAJTE U GALERIJI.

Vi ste ovde: Početna strana Azilni kutak u Manastiru Bogovađa 01.09.2016.