POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Interkulturalna radionica sa domaćom i azilnom decom u školi u Krnjači

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u saradnji sa Osnovnom školom „Zaga Malivuk“ u Krnjači 10. februara organizovao u školi „Zaga Malivuk“ zajedničku radionicu u kojoj su učestvovali učenici škole i deca tražioci azila, poreklom iz Avganistana, smeštena u centru za azil u Krnjači.

Učenici četvrtog razreda i deca azilanti su veoma pozitivno reagovali i pokazali izrazito interesovanje za zajednička druženja. Jedna od učenica škole, koja je i sama kao strankinja došla u školu, sećajući se svojih početaka, rekla – Drugarstvo je moguće i ako sa nekim ne govorimo isti jezik, važno je da deca budu iskrena i ispolje dobre emocije.

03

Deca azilanti su lokalnim vršnjacima pripremila azilna pisma koja su im poklonjena na kraju radionice.

Deca azilanti koji su učestvovali u radionici su upisani u Osnovnu školu „Zaga Malivuk“.

U realizaciji same radionice su učestvovale učiteljica i pedagoška asistentkinja Osnovne škole„Zaga Malivuk“, pedagoškinja i psihološkinja APC/CZA, i APC/CZA prevodioci. Više fotografija sa radionice pogledajte U GALERIJI FOTOGRAFIJA.

Zajedničke radionice u kojima učestvuju deca azilnti i deca iz lokalne sredine vode upoznavanju među vršnjacima i socijalizaciji dece azilanata, ali i produbljivanju znanja i tolerancije domaće dece iz lokalnih sredina.

Ovakve radionice i u lokalnoj školi u Krnjači su još jedan vid podrške uključivanju dece azilanata u obrazovni sistem u Srbiji koji u okviru EU projekta Poboljšavanje pristupa obrazovanju dece tražilaca azila u Srbiji i prevencija rodno zasnovanog nasilj, realizuje Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA.

APC/CZA u svim centrima za azil organizuje radionice pripreme za školu i radionice srpskog jezika.

Vi ste ovde: Početna strana Interkulturalna radionica sa domaćom i azilnom decom u školi u Krnjači