POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Rodne uloge u zemljama porekla i u evropskom društvu

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Republike Srbije, organizovao 05.avgusta kulturološko savetovanje o položaju muškaraca i žena u Eritreji i Sudanu kao i novim ulogama u evropskom društvu.

Učesnici poreklom iz Sudana i Eritreje, svi sa višegodišnjim iskustvom života van zemlje porekla, govorili su o svojim strahovima, očekivanjima i tabuima u pogledu promene uloga muškaraca i žena unutar porodice.

11

 

VIŠE FOTOGRAFIJA POGLEDAJTE U GALERIJI.

Vi ste ovde: Početna strana Rodne uloge u zemljama porekla i u evropskom društvu