POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

APC/CZA zajedno sa studentima Arhitektonskog fakulteta

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) uspostavio je saradnju sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, u okviru predmeta "Arhitekti i urbanisti i građanske inciijative za održivi razvoj" koji tokom školske 2015/2016 ima temu ""Studenti za izbeglice".

Predstavnici APC/CZA su gostovali na fakultetu i studentima predstavili dosadašnji rad, osnovne principe rada APC/CZA, izazove sa kojima se organizacija suočava tokom migratorne krize kao i profil tražilaca azila i migranata. 

Potom su tri studentkinje bile na terenu sa APC/CZA, učestvovale u svim aktivnostima u Adaševcima gde je APC/CZA prisutan 24/7 kao i u centru za azil u Krnjači gde su studentkinje učestvovale u adaptiranju prostorije za majke i bebe.

Na fakultetu je 12. februara održana završna izložba radova studenata kao njihov odgovor na izbegličku krizu i potrebe izbeglica. 

arh01

Studenti su tokom semestra idejno odgovarali na pitanja smeštaja velikog broja izbeglica, načine pružanja informacija, transport i zaštitu u Srbiji.

arh 03

Po uzoru na Azilne priče koje APC/CZA izdaje, studentkinje su napravile zbirku priča sa terena.

arh 02

Tražilac azila koji je prisustvovao izložbi i studentkinje uključene u APC/CZA aktivnosti.

Vi ste ovde: Početna strana APC/CZA zajedno sa studentima Arhitektonskog fakulteta