POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Hotel Fontana Subotica

Od 04.02.2012. godine, svi migranti iz naselja u okolini Subotice su smešteni u hotel Fontana na Paliću. Zbog izuzetno niskih temperatura, snega većeg od 40 centimetara i jakog vetra, uz napore Istočno-evropske misije, Crveni Krst Subotice i gradska vlast su smestili migrante u prostor napuštenog kompleksa Fontana.

Članovi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) iz sedišta u Beogradu su posetili ilegalno naselje Junglu i migrante dan ranije, 03.02.2012. godine, potvrdili izuzetno teško stanje u kome se migranti nalaze i razgovarali zajedno sa članovima iz odeljenja APC/CZA u Subotici sa predstavnicima Istočno-evropske misije. Tokom noći, Istočno--evropska misija je pokrenula gradske vlasti i Crveni Krst da pronađu smeštaj promrzlim i nezaštićenim migrantima na sastanku koji je usledio.

Do 15.02.2012. godine u Fonatni je smešteno oko 100 ljudi od kojih je oko 20 sa zdravstvenim problemima i promrzlinama. Migranti se redovno odvode u hitnu medicinsku službu u Subotici, a redovno dobijaju hranu i potrebne pokrivače i ćebad.

Članovi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila gotovo svakodnevno posećuju migrante smeštene u Fontani i pružaju im sve potrebne informacije u pogledu njihove pravne pozicije i postojećih alternativa kao i u pogledu svake druge pomoći od hrane do obuće i odeće.

Vous êtes ici : APC/CZA odeljenje Subotica Hotel Fontana Subotica