POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

APC/CZA u Subotici i na severnim granicama

Timovi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima (APC/CZA) redovno posećuju izbegllice i migrante u reonu severnih granica Srbije, u Subotici, Kanjiži  i okolini. Tamo naši pravnici pružaju informacije o azilu u Srbiji, pravima i obavezama tražilaca azila i položaju iregularnih migranata. APC/CZA tokom poseta pruža i prvu psihološku pomoć a neretko se dešava da su izbeglice koje srećemo u okolini granice budu ljudi sa kojima smo ranije radili u kampovima širom Srbije.

DSC 0912

APC/CZA povremeno deli humanitarnu pomoć u vidu sredstava za higijenu, pomoći za bebe, toplih čarapa, kabanica i igračaka za decu.

Nedaleko od Kelebije gde naš tim redovno odlaži uglavnom nailazimo na porodice i poneke samce koji tu čekaju da pređu u Mađarsku na zvaničnom graničnom prelazu. To su ljudi koji borave u nehigijenskim uslovima, veoma često seleći se iz jednog do drugog kampa, nadajući se jasnijim informacijama šta ća sa njima biti. Oni brinu za svoju decu, usled nedostatka adekvatnog smeštaja, tople vode, bazičnih uslova, ostaje im samo nada da će se uskoro skrasiti.

DSC 0780

APC/CZA apeluje na potrebu za pojačanom higijenom i adekvatnim smeštajem za izbeglice koje borave na teritoriji naše zemlje.

DSC 0769

Vous êtes ici : APC/CZA odeljenje Subotica APC/CZA u Subotici i na severnim granicama