POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Izlozba Obećana zemlja Merlin Nađ Torme i deljenje azilnih priča APC/CZA

Izložba "Obećna zemlja" pripreljena je kao produkt višegodišnjeg praćenja i dokumentovanja života ilegalnih migranata smeštenih u privremenim ilegalnim naseljima u Srbiji u kojima je fotografkinja Merlin Nađ Torma kao saradnica Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) pružala pomoć migrantima. Ona je beležila težak život, probleme koje migranti imaju tokom puta kao i njihove improvizovane načine da redovne dnevne aktivnosti izvedu - kuvanje, brijanje i održavanj higijene, pravljenje skloništa, punjenje baterija mobilnih telefona...

merlin

Na otvaranju će posetioci imati priliku da čuju priče tražilaca azila koji prolaze kroz Srbiju, vide neke od radova nastalih tokom kulturoloških, kreativnih, zdravstvenih i radionica psihološkog osnaživanja Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) koje se realizuju sa ženama i decom smeštenim u centrima za azil u Banji Koviljači i Bogovađi.

Izložba će biti postavljena u okviru projektnih aktivnosti organizacije Belgrade Raw u Galeriji Artget.

Merlin Nađ Torma rođena 1979. godine u Hanoveru, u Nemačkoj. Studirala je fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Berlinu gde i radi kao freelance fotografkinja. Kao ćerka migranata, gastarbajtera Mađara iz Srbije, veliku pažnju u svom radu obraća na Balkan, istražujući svoje korene i problematiku izgnanstva. http://www.throughmyeyes.de/

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je osnovan 2007. godine i prva je organizacija koja u Srbiji pravno zastupa i štiti tražioce azila, izbeglice i lica koja su dobila drugi vid zaštite. Organizacija je jedina i koja pruža psihosocijalnu podršku tražiocima azila.

Organizacija je zastupala sva lica koja su u Srbiji dobila azilnu zaštitu (10 dodeljenih azila- 3 u izbegličkom obimu i 7 u subsidijarnom obimu), značajno je doprinela formiranju azilnog sistema, stalno nastoji da sistem unapredi i dalje koriguje u cilju međunarodnih standarda po pitanju zaštite prognanih lica. U svom radu APC/CZA je incirala funkcinocisanje sistema obrazovanja maloletnih azilanata i upisala dva dečaka poreklom iz Somalije u osnovnu školu, inicirala je sistem socijalne zaštite azilanata i lica koja su dobila azil, a redovno organizuje azilne prakse za studente političkih nauka, sociologije, pravnog fakulteta. U poslednje dve godine APC/CZA organizuje niz aktivnosti kojima nastoji da ostvari dijalog između tražilaca azila i predstavnika lokalnih zajednicama u kojima se nalaze centri za azil.

www.apc-cza.org
www.azilsrbija.rs
www.facebook.com/AzilUSrbiji

 

Vous êtes ici : APC/CZA odeljenje Subotica Izlozba Obećana zemlja Merlin Nađ Torme i deljenje azilnih priča APC/CZA