POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Migrantska kriza- ko dolazi, ko prolazi, a ko ostaje u Srbiji?

Izvor: RTS

Beograd 22.12.2022 - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila je u emisiji RTS-a “Četvrtkom u 9”gostovao zajedno sa predstavnicima policije i akademije, a u pokušaju da rasvetli složeni karakter migracija, trenutna dešavanja i trendove, položaj i potrebe izbeglih lica, probleme sa kojima se srpsko društvo i sistem suočavaju kao i da ponudi moguća rešenja na kratak i na dugi rok.

rats 22.12.2022

Ove godine kroz Srbiju je prošlo više od 90.000 migranata prema podacima Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. To je duplo veći broj nego 2021. godine, a najveći broj još od 2016. godine. U emisiji se takođe razgovaralo i o tome da li se može ponoviti 2015. godina velike migrantske krize kada je više od milion ljudi prošlo kroz Srbiju; kao i šta za Srbiju i tržište rada i nekretnina znači dolazak i ostanak migranata.

Link: https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/5066161/migranti-ukrajina-balkanska-ruta-izbeglice.html

Vi ste ovde: