POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Održane prve kulturološke radionice u osnovnoj školi u Kaću

 

Radionica u Kaću

Od samog početka rata u Ukrajini Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila igra značajnu ulogu u pomaganju izbeglicama iz te zemlje. Pružanje novih i relevantnih informacija, obezbeđivanje pravne pomoći, kao što je dobijanje statusa privremene zaštite, lične karte i pribavljanje dozvole za rad u Srbiji samo su neki od vidova podrške, koja se konstantno daje izbeglicama. Svakako, ne izostaje ni humanitarna pomoć, najčešće u vidu odeće, hrane, higijenskih sredstava, lekova, školske opreme.

Budući da je značajan broj porodica odabrao baš Srbiju za mesto svog boravka, mnoga deca upisana su i pohađaju škole u našoj zemlji. APC/CZA je i na ovom polju pružio podršku izbeglicama. Mi smo pomogli da se pribavi sva neophodna dokumentacija, da se pokrene i okonča proces upisa kako bi se ova deca, strani državljani upisali u škole i započeli novi, mirniji život u novoj zajednici. Takođe, naša organizacija se postarala za to da deci obezbedi i potrebne udžbenike.

APC/CZA kao lokalna profesionalna organizacija, koja najduže radi na integraciji izbeglica u Srbiji još od prvih dodeljenih azila 2012. godine, prepoznaje važnost saradnje sa lokalnim školama, a u cilju što lakše i brže adaptacije dece u novu sredinu. Kako se do sada lokalne škole, u koje su pristigla deca izbeglice iz Ukrajine, nisu susretale sa pohađanjem nastave dece stranaca, te ustanove naišle su na brojne izazove. Upravo zato, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila pomaže kao medijator u ovom procesu, olakšavajući kako deci da se uklope- tako i školama i stručnom osoblju da se na najefikasniji način snađu u novoj situaciji. Zalažući se da maksimalno olakša ceo proces, naša organizacija je obezbedila i prisustvo prevodioca u svim bitnim prilikama.

Kao jedan od vidova podrške, Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila organizovao je kulturološke radionice u osnovnoj školi u Kaću, malom mestu pokraj Novog Sada. Ova škola je od početka pokazala volju i motivaciju da što bolje primi nove đake iz Ukrajine. Stoga, ostvarena je plodotvorna saradnja.       Naši učenici su takođe toplo dočekali svoje nove drugare, što je bilo vidljivo upravo na radionicama, koje su naše kolege održale zajedno sa prevodiocima a koje su pričinile radost deci i priliku da se bolje međusobno upoznaju.

 

Vi ste ovde: