POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Izdata prva biometrijska lična karta za izbeglice

Shak lična photo

Izvor: APC
Foto: APC

Beograd, 04. april 2024 god- Danas su vlasti Srbije izdale prvu biometrijsku ličnu kartu za lica koja su dobila azil sa umetnutim stalnim prebivalištem.

Do sada su lica koja su dobila azil imala kartonske lične karte, koje su se razlikovale od srpskih biometrijskih ličnih karata, što je u praksi kod institucija dovodilo do nedoumica da li se zaista radi o pravim ličnim kartama za izbeglice ili ne.

Mi smo na terenu to prevazilazili konkretnim pravnim intervencijama u svakom posebnom slučaju, ali i gradili prakse u radu sa mnogo konkretnih institucija i njihovih lokalnih odeljenja, kao i sa mnogo pružalaca javnih usluga na koje smo nailazili.

Konačno, lica kojima je odobren azil mogu da imaju ličnu kartu kao srpski građani i izbegnu diskriminaciju pri ostvarivanju svojih zagarantovanih prava.

Što se tiče pak lica koja nisu dobila azil, već su tražioci azila, mi i dalje nastavljamo borbu da i oni dobiju biometrijske lične karte, umesto kartonski plastificiranih ličnih karata koje trenutno imaju.

Vi ste ovde: