POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Članci

Liht: Sprečavanje imigracije bilo bi propast Evrope

Novinski list Politika, objavljeno: 13.03.2012.

Do 2050. godine Evropi će nedostajati 100 miliona radno sposobnih ljudi

Svi koji imaju trajno prebivalište na teritoriji jedne države treba da se uvažavaju kao njeni građani, da imaju jednaka prava pred zakonom kao i ostali, bez obzira na versku ili etničku pripadnost, ali s druge strane svoju religiju i kulturu ne smeju da koriste kao izgovor za kršenje zakona i pravnih normi zemlje u kojoj žive. Iskazano stanovište deo je izveštaja „Živeti zajedno", devetočlane grupe uglednih ličnosti, oformljene na inicijativu generalnog sekretara Saveta Evrope Torbjorna Jaglanda, kako bi se odgovorilo na izazove rastućeg širenja netolerancije i diskriminacije u Evropi. Grupu, čiji je član bila i Sonja Liht, predsednica Fonda za političku izuzetnost, predvodio je bivši ministar spoljnih poslova Nemačke Joška Fišer.

Među rizicima za povećanje netolerancije, u izveštaju se navodi diskriminacija određenih grupa, poput Roma, imigranata, tražioca azila, rastuća podrška ksenofobičnim strankama, postojanje izolovanih, paralelnih društava, gubitak demokratskih sloboda. Deo izveštaja je i 17 strateških preporuka, među kojima je podsticanje multikulturalnosti kroz sistem obrazovanja i izveštavanje medija, bolja zaštita prava migranata i tražioca azila.

Srpski prevod izveštaja predstavili su juče u Domu Narodne skupštine Srbije generalni sekretar Saveta Evrope Torbjorn Jagland, ambasador Velike Britanije u Srbiji Majkl Davenport i Sonja Liht. Evropa ne može biti kontinent nacionalnih manjina, kontinent paralelnih društava, istakao je je Jagland.

– Ako želi da sačuva svoj mir i prosperitet, ona mora da prihvati različitosti, da se zasniva na jednakim pravima za sve građane i deljenju zajedničkih vrednosti – dodao je on.

Ambasador Velike Britanije u Srbiji Majkl Davenport istakao je da svi Evropljani treba da uzmu učešća u ostvarivanju ideje zajedničkog suživota, a ne samo političari, mada je na njima, kao i na predstavnicima medija, diplomatama, najveća odgovornost.

Grupa je u radu na izveštaju stavila naglasak i na državljanstvo, odnosno preporučila državama da što veći broj rezidenata može da bude uključen u demokratski proces, jer u nekim zemljama oni nemaju pravo glasa kao oni koji imaju državljanstvo, objasnila je Sonja Liht.

– Baveći se pitanjem imigranata, došli smo do zaključka da bi sprečavanje imigracije značilo propast Evrope koja stari i neće moći da se suoči s svim izazovima sama. Relevantna istraživanja pokazala su da će do 2050. godine Evropi nedostajati 100 miliona radno sposobnog stanovništva, što ona sama, bez imigranata, ne može da postigne – rekla je Liht.

Učesnici konferencije istakli su pozitivne i negativne primere vezane za našu zemlju: uz priznanje da je prešla dug put od petooktobarskih promena do dobijanja statusa kandidata, kao i to da su „Grupa 484" i akcija integracije Roma koji žive u predgrađu Subotice ušli u izveštaj kao pozitivni primeri rešavanja pitanja diskriminacije i promovisanja multikulturalnosti, istaknuto je i da prema istraživanju Helsinškog odbora za ljudska prava, 37 odsto mladih ima izrazito diskriminatorski stav prema Romima.

J. Čalija

Vi ste ovde: