POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Azilanti uče o lokalnoj sredini

Sa tražiocima azila u Centru za azil u Sjenici, pedagozi i psiholozi Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) redovno organizuju radionice učenja o lokalnoj sredini, jeziku i običajima u Srbiji. Na njima tražioci azila pored učenja čitanja, pisanja i karakterističnih reči i fraza u srpskom jeziku, imaju priliku da se upoznaju i sa načinom komunikacije u lokalnoj sredini, domaćim izrazima i običajima čime im se značajno olakšava integracija u lokalnu zajednicu.

cs2m

Aktivnost je realizovana u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansira Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, a u njoj su učestvovali tražioci azila iz Irana, Avganistana, Pakistana i Sirije.

Više slika sa aktivnosti možete pogledati ovde.

أنت هنا: Početna strana Azilanti uče o lokalnoj sredini