POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Sve veći broj migranata boravi na otvorenom i pokušava prelaske granica

Tekst: APC Foto: APC

24. jul 2019. – U proteklom periodu uočava se trend povećanja broja migranata koji pokušavaju ilegalne prelaske duž graničnih oblasti sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom. Prema saznanjima mobilnog tima APC/CZA koji redovno obilazi, informiše i savetuje lica koja borave u pograničnim područjima, udvostručen je broj lica koji borave na otvorenim lokacijama u Subotici i okolini, a koji u sve većem broju pokušavaju prelaske. Čak je primetno da se određene grupe lica koje su boravile na granici sa Hrvatskom prebacuju u Suboticu, a neka lica kao razlog navode manje nasilne push back-ove u odnosu na granicu sa Hrvatskom. Pored samaca i maloletnih lica iz Avganistana, uočava se prisustvo porodica sa decom, kao i singl žena, najviše iz Iraka, Irana i Avganistana, a porodice koje susrećemo su većinom provele od 2 do 3 godine u nekom od kampova u Srbiji pre dolaska na ove lokacije.

vest-1907 censored-660x330

Dnevno mađarsku granicu pokušava da pređe od 60 do 100 lica, a push back-ovi su svakodnevni na graničnim prelazima Kelebija i Horgoš. Migranti najčešće pokušavaju prelaske u prikolicama teretnih kamiona, a prema informacijama sa terena koriste se i rizičniji načini poput kačenja ispod vagona vozova, što u velikom broju koriste i maloletna lica bez pratnje. Povremeno migranti doživljavaju nasilne push back-ove koji uključuju uništavanje telefona, šutiranje i udaranje, ali ističu da to nije svakodnevna praksa mađarske policije, te da je primetno smanjena primena nasilja u odnosu na hrvatske policajce.

Na granici sa Rumunijom su takođe intenzivirani pokušaji prelazaka, a pored samaca najmanje 2 porodice nedeljno pokušavaju ilegalne prelaske u Rumuniju, obično peške. Najčešće se pokušava u blizini Mokrina, kod sela Međa, zatim u okolini Vršca i Banatske Topole. Trenutno prelaske najčešće pokušavaju migranit iz Bangladeša, Avganistana, kao i porodice iz Irana i Avganistana, koje su ranije boravile u kampovima u Srbiji.

Na graničnom prelazu sa Hrvatskom se svakodnevno koristi više lokacija za pokušaje prelaska, kako duž kopnene tako i duž rečne granice, koju najčešće pokušavaju da pređu migranti iz Avganistana, kao i manji broj izbeglica iz Bangladeša, Alžira, Maroka i Tunisa. Prelasci porodica preko hrvatkse granice nisu uočeni u proteklom periodu, najverovatnije zbog većeg korišćenja nasilja od strane hrvatske policije u odnosu na granične policije drugih zemalja. Samci pokušavaju ilegalne prelaske u Hrvatsku najčešće u okolini Batrovaca pešice, a potom na sledećem većem parkingu za kamione pokušavaju da uđu u prikolice ili da se sakriju ispod prikolica teretnih kamiona. Takođe, migranti prelaze na teritoriju Hrvatske i peške, uz prugu u okolini Bačkog Brega. Određeni broj migranata u većim grupama do 20 ljudi pokušava čamcima da pređe na teritoriju Hrvatske kod Bezdana i Apatina.

Što se tiče guranja migranata nazad u Srbiju, na granici sa Hrvatskom izrazito je svakodnevno korišćenje prekomerne upotrebe fizičke sile od strane hrvatskih policajaca, odnosno udaranje i šutiranje, ali i oduzimanje telefona i novca od migranata. Prema procenama službenika APC/CZA, a na osnovu informacija prikupljenih od migranata na terenu, dnevno u Hrvatsku pokušava da pređe oko 100 lica, na različitim lokacijama, a nasilno biva push back-ovano od 30 do 80 lica dnevno.

Vi ste ovde: Vesti Sve veći broj migranata boravi na otvorenom i pokušava prelaske granica