POMOZI IZBEGLICAMA

Da li voliš da pomažeš drugima u nevolji? Želiš da pružiš podršku ljudima koji beže od rata i nasilja, a koji su se na svom putu našli u Srbiji? Želiš da slobodno vreme koje imaš provedeš radeći nešto korisno i za sebe i za druge?

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) poziva sve koji žele pruže direktnu podršku tražiocima azila i migrantima, doprinesu stvaranju tolerantnog i otvorenog društva i suzbijanju predrasuda i ksenofobije da se priključe mreži APC/CZA volontera.

Volonter može biti svako ko je punoletan, ima vremena i želje da pomogne ljudima u nevolji i nema predrasuda prema ljudima drugih nacija, vera ili rasa.

Ukoliko imaš želju da pomogneš i vremena da se aktivno uključiš u redovne aktivnosti Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) kontaktiraj nas za više informacija.

OČEKUJEMO TE!

Radionica o značaju kulturnog identiteta sa maloletnicima u ZVDO

8. novembra 2016. godine u Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd (ZVDO) u okviru projekta "Podrška uživanju prava tražilaca azila bez diskriminacije" koji finansiraju Evropska unija i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) sastavljen od psihologa, pedagoga je realizovao interkulturalnu sesiju u kojoj su učestvovali maloletnici bez pratnje iz Avganistana i Pakistana.

rukedomm
Ovoga puta, tema radionice je bio kulturni identitet, njegov značaj i koliko se on menja u novim sredinama. Svi maloletnici su se složili sa je jako bitno da se zna ko su i odakle su i da je to nešto što treba da se neguje, ali da je takođe bitno učiti o novim sredinama u kojima se nalaze jer samo tako mogu da se uklope.

Vi ste ovde: APC i ZVDO Beograd Radionica o značaju kulturnog identiteta sa maloletnicima u ZVDO